เลือกรัตนชาติตามวันเกิด

รัตนชาติ และ หินสี ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก สืบเนื่องจากอิทธิความเชื่อที่ว่ารัตนชาติและหินสีจะส่งเสริมสมดุลในเรื่องต่างๆมากมาย วันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการเลือกรัตนชาติและหินสีให้เหมาะกับตัวของคุณเอง ตามหลักโหราศาสตร์

วันอาทิตย์

สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เริ่มตั้งต่ 06.01-06.00 นาฬิกา มีรัตนชาติที่เป็นบริวารได้แก่ เมน ทับทิม และรัตนชาติรวมไปถึงหินสีที่มีสีอยู่ในโทนสีแดงทั้งหมด

สำหรับรัตนชาติที่เป็นกาลกิณีนสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์ ได้แก่ไพลิน

วันจันทร์

สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เริ่มตั้งแต่ 06.01-06.00 นาฬิกา มีรัตนชาติที่หนุนเป็นบริวารได้แก่ เพชร อำพัน บุษราคัม รวมไปถึงรัตนชาติและหินที่อยู่ในโซนสีเหลืองทั้งหมด

สำหรับรัคนชาติที่เป็นกาลกิณีสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ โกเมน รัตนชาติและหินในโซนสีส้ม

วันอังคาร

สำหรับวันอังคารเริ่มตั้งแต่เวลา06.01-06.00 นาฬิกา มีรัตนชาติที่เป็นบริวารได้แก่ รัตนชาติและหินที่อยู่ในโซนสีชมพูทั้งหมด

สำหรับรัตนชาติที่เป็นกาลกิณีได้แก่ มุกดารวมไปถึงรัตนชาติและหินที่อยู่ในโซนสีขาวนวล

วันพุธกลางวัน

สำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธเริ่มตั้งแต่เวลา 06.01-06.00 นาฬิกามีรัตนชาติเป็นบริวรได้แก่ หยกเขียวมรกต รวมไปถึงรัตนชาติ และหินที่มีสีอยู่ในโซนสีเขียวทั้งหมด

สำหรับรัตนชาติที่เป็นกาลกิณีได้แก่ ทับทิม รวมไปถึงรัตนชาติและหินที่อยู่ในโทนสีแดงและสีม่วง

วันพุธกลางคืนและวันราหู

สำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนหรือที่เรียกว่าวันราหูเริ่มตั้งแต่ช่วง06.01-06.00 นาฬิกา มีรัตนชาติที่เป็นบริวารได้แก่ แก้วไพฑูรย์

สำหรับรัตนชาติที่เป็นกาลกิณีได้แก่บุษราคัม รวมไปถึงรัตนชาติหรือหินที่อยู่ในโทนสีเหลือง

 

วันพฤหัสบดี

สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่เวลา 06.01-06.00 นาฬิกา มีรัตนชาติที่เป็นบริวารคือ รัตนชาติและหินที่อยู่ในโทนสีส้ม

สำหรับรัตนชาติที่เป็นกาลกิณี ได้แก่นิล รวมไปถึงรัตนชาติและหินที่อยู่ในโทนสีดำคล้ำทั้งหมด

วันศุกร์

สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ 06.01-06.00 นาฬิกา มีรัตนชาติที่เป็นบริวารได้แก่ไพลินสีน้ำเงิน นิล รวมไปถึงรัตนชาติและหินที่อยู่ในโทนสีฟ้าครามและนำเงินทั้งหมด

สำหรับรัตนชาติที่เป็นกาลกิณี ได้แก่ พวกรัตนชาติ และหินสีที่มีโทนสีม่วงทั้งหมด

วันเสาร์

สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ 06.01-06.00 นาฬิกา มีรัตนชาติที่เป็นบริวารได้แก่ เพทาย ยังรวมไปถึงรัตนชาติและหินซึ่งมีสีออกในโทนสีม่วง

สำหรับสีที่เป็นกาลกิณีได้แก่มรกต และรัตนชาติที่อยู่ในโทนสีเขียวทั้งหมด

นี่เป็นหลักการเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเลือกหาเครื่องประดับมาไว้ติดตัว เพื่อให้เกิดผลดีที่สุด

 

รัตนชาติ ตามวันเกิด

กว่าจะกลายมาเป็นหินแร่รัตนชาติที่ล้ำค่านั้น

หินรวมถึงแร่ที่ล้ำค่านั้นมักจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆ มาเป็นเวลาแสนนานเป็นหลายล้านปี หินที่กำเนิดขึ้นในโลกมีกระบวนการเกิดต่างกันไปผู้เชียวชาญทางธรณีวิทยาได้ทำการจำแนกหินเพื่อการศึกษาเป็น 3 ประเภท หินอัคนี หินแปร และ หินชั้น

หินอัญมนีล่ำค่า

ต้นกำเนิดของสินแร่

สินแร่สามารถเกิดได้จากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต้นกำเนิดของของแร่ประเภทนั้น ได้มาจากธาตุต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช หรือ สัตว์ หรือ สิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับกำเนิดโลก รวมไปถึงธาตุที่อาจจะปนมาพร้อมกับลูกอุกกาบาตจากนอกโลกก็ได้เช่นกัน ซึ่งแร่แต่ละชนิดจะเปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาวะแวดล้อมเช่นความร้อนจัด ความเย็นจัดหรือความดันที่สูงหรือไม่ก็ต่ำมากๆ ได้ แร่บางชนิดอาจต้องใช้เวลานับแสนนับล้านปีเพื่อให้ได้การตกผลึกที่สมบูรณ์ แตกต่างกับบางชนิดที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง

โดนส่วนมากสินแร่ต่างๆ จะแทรกตัวหรือตกผลึกอยู่ด้วยกันกับหินชนิดต่างๆซึ่งเราสามารถระบุได้ค่อนข้างแม่นยำว่าหินชนิดใดจะพบแร่ชนิดใด

การจำแนกสินแร่ตามลักษณะและสีสัน

แร่แต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งจะทำให้มีความแตกต่างกันทำให้สามารถแยกแยะได้ว่าลักษณะที่พบเป็นแร่ชนิดใด ด้วยองค์ประกอบที่มีแตกต่างกันแร่ที่ได้จากการตกผลึกที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติมีรูปร่างแตกต่างกันออกไป นอกจากลักษณะของผลึกแล้วแร่แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงที่แตกต่างกัน บางชนิดโปร่งแสงและสามารถสะท้อนแสงได้มาก แร่ชนิดนั้นจะมีราคาสูงมาก คนทั่วไปมันนิยมที่จะนำมาเป็นเครื่องประดับ ส่วนแร่ที่มีความทึบแสงจะมีราคาที่ถูกกว่า นิยมนำมาทำเครื่องรางนำโชคในสมัยโบราณ

นอกจากลักษณะที่แตกต่างกันไปยังกับด้านบน สินแร่แต่ละชนิดยังมีสีที่แตกต่างกันไป

หินสีสวย